Mobilspelet Dirty Sanchez

Jag har stora problem med tv-programmet Dirty Sanchez. Det är så hemskt, äckligt, over the top - att jag inte kan byta kanal.

När jag fick i uppdrag att recensera spelet åt Mobilspelaren så upptäckte jag att jag var lika hemsk som programmet i fråga.

Ni ser, det finns ett antal straff i spelet. Alla väldigt snälla. Man kan dock skriva egna straff om man vill - och det gjorde jag. Problemet är att jag lät mig inspireras lite väl mycket av tv-programmet. Och nu vägrar båda mina medskribenter[1] att spela med mig.

Läs varför och håll med mig om att de beter sig orättvist.

  1. Jonny Knutsson och Thord Daniel Hedengren []