Migrationsverket är... mycket

Jinge har i ett antal inlägg följt migrationsverkets härjningar. Senast skriver han om hur verket förhindrar duktiga ombud att representera sina klienter i diverse fall för att istället välja mindre lyckade eller väldigt upptagna jurister. På så sätt är ju chansen att migrationsverket lyckas vinna sina fall större.

Jag hänger dock först och främst upp mig på rubriken (och frågeställningen) i Jinges inlägg.

"Migrationsverket, Bodströms egen invandrarpolis?"

Jo, det är väl så? Så vitt jag känner till hur världen funkar (vilket inte är mycket förvisso) är Sverige det enda land som gett migrationsverket i uppdrag att utfärda besöksvisum - ja, visum över huvud taget.

Vill man resa hit från ett land som inte har ett avtal med Sverige måste man först ansöka om visum hos Migrationsverket via den lokala ambassaden. Det här gäller även turistvisum! Absurt... Sverige tar helt enkelt för givet att folk som vill besöka Sverige i första hand önskar immigrera till landet. Därför avslås naturligtvis en hel del ansökningar.

Så visst funkar Migrationsverket som invandrarpoliser. I mångt och mycket tyvärr.