Leonardo for the win!

leonardo da vinciSlog upp vad "vinci" betydde från italienska till engelska i babelfish och fick fram att det betydde "you win".

"da vinci" betyder "from you win".

Leonardo da Vinci blir med andra ord "Leonardo from You Win". Vilket i sin tur kan skrivas om till 1337-språk gamerspråk. Och då får vi Leonardo for teh win!

Ännu ett bevis på att mannen var alldeles för modern för sin tid.