Legobiten som retade Danmark

rasismdk.jpg

Danmark reagerar på den här FN-affischen och menar att den riktar sig mot det danska samhället. Jag förstår inte riktigt hur de lyckas få till det.

Jag kan tolka bilden på rätt många sätt. Men om vi skall fokusera på danskarnas problem så kan jag mena att Lego-biten får representera Danmark och pusselbitarna resten av världen. Då har plötsligt affischen blivit positiv för Danmarks sak. Det är rasistiskt att behandla Danmark illa efter Muhammed-karikatyrerna och världen borde istället ställa upp för landet och göra det till en del av den globala gemenskapen.

Man kan också se det som att de svarta pusselbitarna är Danmark och att den röda lego-biten är landets invandrare[1] och då framträder alltså en bild som kan förklara varför Danmark känner sig orättvist behandlade.

Min egen tolkning säger att Danmark aldrig hade reagerat på bilden om de inte känt en kollektiv skuld över hur de behandlat sina minoritetsgrupper. De vet att de har felat och slår därför tillbaka på allting som kan associeras med deras egen skuld.

Och då kan jag inte tycka annat än att FN-affischen verkligen utfört sin funktion.

  1. En dansk symbol får alltså representera invandrarna []