Krigets Irak

Jag läser om en räd där irakisk polis tog en ung man (född 1983). Mannen var en efterspanad brottsling och bevisbördan mot honom var överväldigande, det på grund av att han själv hade utannonserat sina tjänster. Vad var det han åkte in för? Jo, han erbjöd sina tjänster som bödel åt diverse terrorgrupper. Han erbjöd sig att skära halsen av terrorgruppernas offer för endast 10000 dinarer. En dollar är värd 1500 dinarer. 10000 dinarer blir då 6,67 dollar.
Ungefär 50 svenska kronor.

Detta var vad den unga mannen sysslade med, han högg huvudet av kidnappade människor för 50 kronor per skalle, han var i sina annonser väldigt noga med att poängtera att han inte ville fatta sig med kidnappningar eller lösensummor. Han tog bara om halshuggningarna (framför kameran om så krävdes) och så var det med det.

En känslostorm härjar min kropp. Vad är det som händer? Vad är det för fel på Irak? Vad driver den här människan?

Jag känner mig trött, hjälplös, stressad av vanmakt.

Saddam har förstört 24 miljoner liv, och släckt ett antal miljoner andra. Nu sitter han i en behaglig fängelsecell och äter amerikanska muffins, han tycker visst om dem har vi hört...