Irak deltar inte i OS

Jag är inte förvånad. Internationella Olympiska Kommittén (IOK) har uteslutit Irak ur Sommar-OS i Beijing. Anledningen är att Iraks olmypiska kommitté inte fått vara självständig, den irakiska regeringen har använt sitt politiska inflytande för att påverka den. Sett till IOKs stadgar ska varje lands olympiska kommitté vara självständig, så är inte fallet i Irak för nuvarande. Därför avstängning.

Som alltid är dock frågan inte så enkel. Det är ju Irak vi pratar om.

En gång i tiden var Iraks olympiska kommitté ökänt för att vara ett tillhåll för jordens avskum. Uday Hussein satt som ordförande och styrde och ställde med en järnhand. Idrottare fängslades, torterades och mördades medan styrelsen levde loppan på miljardbidrag öronmärkta åt den irakiska idrotten.

Efter Saddams fall hoppades man på en ljusning. En sådan har självfallit inträffat, idrottare fängslas, torteras och dödas inte längre. Tyvärr är dock Iraks olympiska kommitté i stort sätt den samma som tidigare. Vi snackar alltså om en grupp kriminella med blod på sina händer. Inte konstigt då att den irakiska regeringen ser till att använda politiskt inflytande för att få bort svinen från styrelsen. Det må inte vara förenligt med IOKs stadgar, men är absolut nödvändigt ur alla andra infallsvinklar.

Att missa ett OS eller två är priset värt bara man hinner rensa upp i den irakiska idrotten.