I'm losing command!

Vad bättre än Shatner för att demonstrera hur mitt liv ter sig just nu.

Go with the flow, det ordnade sig för Kirk, det ordnar sig för mig.