Hur mådde spelmedia? (uppdaterad med GR:s siffror)

Förra gången jag valde att redovisa spelmedias bokslut inleddes en diskussion om hur pass inaktuella siffrorna var. Mediefolk gick i ett par fall ut och nekade att siffrorna var representativa. Eftersom jag saknade siffror som visade på motsatsen kunde jag inte säga emot.

Nu har siffrorna från slutet av 2007 nått redovisningssajten Allabolag. Att boksluten är drygt ett år gamla öppnar självfallet återigen för kritik om att de här siffrorna visar hur det var för ett år sen, och att läget idag är förändrat. Det är en argumentation jag respekterar. Som gemene man har jag inte tillgång till färskare siffror än de jag redovisar. Låt oss därför ta inlägget som en sammanställning av de senaste offentliga boksluten från våra spelmedieföretag. Varken mer eller mindre.

Vi fortsätter traditionen genom att först titta på Hjemmet Mortensen AB. VD är fortfarande Per Gustav Kjellander. Antalet anställda sedan förra bokslutet har ökat till 102 stycken. Mot slutet av 2007 omsattes drygt 201 miljoner kronor och årets resultat hamnade på dryga 8,6 miljoner kronor i förlust. Vinstmarginalen låg på -1,39 %.

Sedan vänder vi ögonen mot Reset Media AB. VD är fortfarande Daniel Gregory Grigorov. Antalet anställda har vi december 2007 minskat från 5 till 3 personer. Man omsatte nästan 11 miljoner kronor och årets resultat hamnade på en kvart miljon i förlust. Vinstmarginalen låg på -2,22 %. Soliditeten ligger på -5,79 %

Gamereactor är lite (mycket) svårare att spåra. Mikael Gill konstaterade förra året oegenheter med namnet Gamereactor då denna står skriven på Nordisk Film, detta gäller än idag. Läser man Gamereactors "Om upphovsrättlagen"-sida framstår att även företagsnamnet Gamez är inblandat. Gamez Publishing A/S är en juridisk person registrerad i utlandet och därmed är det svårt att få tag på ett bokslut i min lilla undersökning.
[uppdatering]
Svårt, men inte omöjligt. Jag har nu fått tag på Gamez Publishings årsredovisning, inkommen den 16:e juli 2008 till danska Erhvers- og Selskabsstyrelsen. Det lönar sig att ha kontakter i Danmark. VD är Morten Reichel. Omsättningen ligger på dryga 2,5 miljoner danska kronor, alltså dryga 3,5 miljoner svenska kronor med dagens kurs mätt. Företaget gör en vinst på dryga 300000 danska kronor, alltså en vinst på nära en halv miljon svenska kronor. 14 personer är registrerade som anställda.

Under annat intressant hittar jag exempelvis Level 7, en enskild firma där Nils Erik Hansson är innehavare. Verksamheten är uppenbarligen ideell, man har inga anställda och omsättningen ligger mellan 500000 - 999000 kronor.

Mitt lilla finansiella gräv leder mig vidare till UMIT Gameplayer AB. VD är Björn Magnus Dahlerus. Vid april 2008 (senaste bokslutet) har företaget inga anställda. Man omsatte 107000 kronor och årets resultat hamnade på nästan en miljon kronor i förlust. Vinstmarginalen låg på -876,64 %.

Slutligen hittar jag Smack. Företaget bakom sådana satsningar som Båko (Gon) och Playing. Den enskilda firman har 1-4 anställda och omsätter mellan 100000 - 499000 kronor. Innehavare är Jan Erik Nygren.

Två bokslut gör inte en trend. Men siffrorna ovan visar ändå att svensk spelmedia inte mår vidare bra finansiellt. Hjemmet Mortensen omsätter mer än förra bokslutet, har fler anställda och en minskad förlust. Reset Media gör en mindre förlust, men har samtidigt sagt upp två tjänster, och soliditeten är numera negativ. Gameplayer fortsätter att vara en förslutaffär för moderbolaget Youmeet Technology AB, man ökar omsättningen men även så förlusten.

Resultatet för 2008 blir intressanta att läsa. Den ekonomiska nedgången började ju under hösten 2008. Huruvida svensk spelmedia är konjunkturokänslig får vi svar på om ett år.