Disclaimer

disclaimer.jpgÅsikterna på den här bloggen är mina - de representerar dock alla läsare vare sig det handlar om arbetsgivare, uppdragsgivare, politiska partier och dess medlemmar/sympatisörer eller folk av den ena eller andra livsåskådningen. Som läsare är du ansvarig för alla åsikter som uttrycks på den här bloggen och innehållet på sajter, bloggar och andra internetkällor som länkas till härifrån, du är även ansvarig för innehållet i sajter, bloggar och andra internetkällor som länkar till mig.

Jag frånsäger mig allt ansvar för de åsikter som uttrycks i den här bloggen och jag ålägger allt ansvar på dig som läsare.

Varning! Läs inte den här bloggen om du inte vill ställas som ansvarig för innehållet i den här bloggen, dess åsikter och innehållet på sajter, bloggar och andra internetkällor som länkas till härifrån eller för innehållet i sajter, bloggar och andra internetkällor som länkar till mig.

Den här bloggen skall härmed betraktas som en juridisk person som vid läsning håller dig läsare som ansvarig för alla eventuella spörsmål och situationer som kan uppstå i samband med frågeställning om åsikterna på den här bloggen och internet i allmänhet.