Björklund avskaffar skoldemokratin

bjorklund.jpg

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Haaaa ha ha ha ha ha ha ha. Haha ha haha haha ha ha haaa. Haaa haaa haaa haaa ha ha ha ha ha (...) Mpff... Haaaa ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hah hah ha ha ha ha ha. Haaaa ha ha ha ha ha ha ha ha haaaaa. Ha ha ha haaaaaa ha ha ha ha ha haaa ha ha ha ha ha. Haaaaah ha ha *host* *host* *flämt* Haaaah ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Haaaaah ha ha ha ha ha. Åh, gud... Haaaah ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Haaah ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haaaah ha. Ha ha ha ha ha ha haaaa. Haaah ha ha ha!

För att det är roligt när politiker visar sitt rätta jag.

Indoktrineringen börjar tidigt. Lyssna på den som bestämmer och håll käft!

Speciellt om du är ung.