Waterboarding

Vi har hört mycket om waterboarding - den tortyrteknik som amerikanerna använder i förhör och som går ut på att simulera känslan av drunkning. Bush-administrationen godkänner waterboarding som en förhörsteknik i kriget mot terrorismen trots att den bryter mot Genèves konvention mot tortyr. Men vad går den egentligen ut på?

Kaj Larsen från Current TV utsätter sig i ett inslag för waterboarding. Intressant fakta framgår i inslaget, och det blir först obehagligt vid 02:50 om du vill låta bli att titta. Inslaget är obehagligt att titta på men innehåller inga inslag av våldsporr eller annat som går över gränsen. Det behövs inte, det är hemskt som det är... Filmen nedan är i dokumentärsform med tillhörande intervjuer.