Vad är en blogg?

Det är möjligtvis helt onödigt att förklara vad en blogg är för er bloggläsare, men det här är det publiceringsverktyg jag har och förhoppningsvis kan en sökmotor någon gång fånga upp inlägget och upplysa någon undrande själ.

Missuppfattningarna är ju trots allt rätt många. En blogg är en "dagbok på nätet", en publicistisk "revolution" eller en "modefluga". Som jag ser det är det none of the above. Min definition av en blogg är att det är ett publiceringsverktyg, varken mer eller mindre. Frågan borde istället vara vad man använder bloggen till?

Jag har sett hemsidor, fanzines, klotterplank, tidningar, dagböcker och allt möjligt som utnyttjat någon bloggplattform för publicering. Att då påstå att en blogg är en dagbok på nätet är bara att inte hänga med i svängen. Definitionen "web log" var aktuell för ett par år sedan, numera har det dock hänt så mycket att man inte längre kan ringa in ett typiskt användningsområde för bloggen.

Så nu tycker jag att vi ska lansera en definition av ordet blogg som mer talar i tekniska termer än användningsområden. En blogg är ett publiceringsverktyg - vad du sedan använder bloggen till är upp till dig.