Uncanny Valley

uncannyvalley.jpgFörst lite allmänbildning. Begreppet "uncanny valley" myntades inom området robotik och hänvisar till ett scenario där robotar en gång i tiden kommer att vara så naturtrogna att vi kommer att känna ett obehag då vi vet att någonting inte stämmer – vi kommer då att befinna oss i ”uncanny valley” – eller i en "kuslig dal". Begreppet har senare även använts i CGI-sammanhag.

Nu blev det förhoppningsvis lite informativt och du ska känna dig redo inför det som nu kommer. Välkommen till Uncanny Valley. Muspekaren är din vän.