Traderas användaravtal

Jag har använt Tradera ett par gånger genom åren, och av någon anledning fick jag för mig att kolla användaravtalet. Under rubriken 9. DIN INFORMATION, underrubrik "Rättigheter" infinner sig riktigt skrämmande, underhållande och intressant läsning (min fetmarkering).

För att göra det möjligt för oss att använda Din Information ger Du oss en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, oåterkallelig, royalty-fri, licensierbar (till flertalet underlicenstagare) rätt att utöva de rättigheter avseende upphovsrätt, varumärken, publicering och databaser som Du har avseende Din information, i alla nu kända och ännu inte kända media. Du avsäger Dig också alla moraliska rättigheter Du har avseende Din Information i den utsträckning lagen tillåter.

Vid nästa underrubrik ger du Tradera tillåtelse att sälja och/eller hyra ut din själ till djävulen i händelse av plöstlig, icke-plöstligt, tillfällig, oåterkallelig, sken- eller permanent död.