Tjock-Steffe: The Movie

tjock-steffeSteve Zahn som Tjock-Steffe. Audrey Tautou som Nicole.

Tjock-Steffe: The Movie.

Några citat:

"I am an undercover homeland security agent."

"Deitrich, my arch-enemy, did it!"

"In the end, an Enzo is just a damned car."

"They planted the coke and the gun in my house, they will pay!"

"I love my Gizmondo."

En tårdrypande scen:

"När hennes make fördes in i salen log hon sorgset och en tår blänkte till i ögonvrån. Eriksson, 44, svarade med en slängkyss."

Manusutkast 1
Manusutkast 2
Manusutkast 3
Manusutkast 4

Addera konstnärlig frihet och du har Tjock-Steffe: The Movie!

Regissören har vi redan hittat.