Teknostress

Apoteket skriver om teknostress och målar upp ett skräckscenario. Jag gillar deras punktlista på hur man undviker teknostress:

* Planera in tillfällen då ingen kan nå dig. Stäng av mobilen och dra ur telefonjacket.
* Gör en sak i sänder. Kommunicera med en person i taget.
* Fundera över om det egentligen är så viktigt att du svarar snabbt.
* Sovra. Bestäm dig för vilken information du måste ta del av och vilken du kan strunta i.
* Läs bara din e-post ett par gånger om dagen. Svara bara när du måste.
* Sänd inte information till folk som inte behöver den.
* Se upp med företagsmobilen och jobbdatorn. De kan lura dig att jobba när du är ledig.
* Tala om för andra när och hur du vill bli nådd.

Med tillåtelse vill jag lägga till ännu en punkt.

* Byt inte tema på din blogg de söndagsnätter då du inte kan sova.