Sony skickar ut uppdaterade användartermer

Playstation 3Ett mail dimpar ner i min inkorg, adressaten är Sony och ämnet Playstation 3:s och Playstation Networks uppdaterade användningsvillkor. Ett stort misstag. Min okunnighet vore att föredra, jag hade aldrig läst användarvillkoren om inte mailet gjort mig nyfiken, men nu har jag gjort det och jag känner för att poängtera lite dumheter.

"Du får inte använda Spelprogramvaran kommersiellt, sända den, ta betalt för användning av den, använda den i en spelhall eller spela den för allmänheten på annat sätt, utan uttryckligt tillstånd från Sony Computer Entertainment Europe."

Får jag alltså inte ta med konsolen hem till mina polare, eller till jobbet, utan uttryckligt tillstånd? Are you kidding me? Sony, ni har säkert inte ens resurser att klara av hanteringen av sådana ärenden om folk skulle börja lyssna på er...

"Du får inte återförsälja Spelprogramvara utan uttryckligt tillstånd från Sony Computer Entertainment Europe."

Hahaha! Snyggt försök. Men vill jag sälja mitt begagnade spel finns det ingen som helst möjlighet för er att stoppa mig. Det är i min fulla rätt som konsument att återsälja en produkt jag köpt. Gör om, gör rätt.

Sen kommer en riktigt härlig paragraf där Sony avsäger sig allt ansvar. Det är skönt att de kan kräva allt möjligt av användaren medan de själva frånsäger sig ansvar. Vad sägs till exempel om den här guldklimpen som jag klipper sönder och samman för att få fram ett roligt resultat:

"Ingen garanti utfärdas avseende Systemprogramvarans kvalitet, användbarhet eller funktionalitet. SCE utfärdar inga som helst implicita garantier vad gäller säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller intrång i annans rättighet. SCE FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELL FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, ELLER ANNAN EVENTUELL FÖRLUST ELLER DIREKTA, INDIREKTA ELLER SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM DU ELLER EVENTUELL TREDJE PART HAR ÅSAMKATS SOM ETT RESULTAT AV ATT HA HAFT TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNT SYSTEMPROGRAMVARAN. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH FRISKRIVNINGSKLAUSULER SKA GÄLLA FÖRUTOM ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, ÄVEN OM EVENTUELLA RÄTTELSER EJ LYCKAS UPPNÅ SITT VÄSENTLIGA SYFTE."

Först... netikett för helvete! Och sen... hehehe, så många frånsägningar av ansvar för så många eventuella skador och problem är inget annat än komiskt att se. Litar ni så lite på ert eget system?

Slutligen har jag ett problem med den geopolitiska inställningen i användarvillkoren.

"PS3™-systemet kan innehålla teknik som är underställd den amerikanska statens exportrestriktioner, och som inte får exporteras eller återexporteras till destinationer som har bojkottats av USA. Dessutom får PS3™-systemet inte exporteras eller återexporteras till personer eller juridiska personer som inte har godkänts enligt USAs exportregler."

För att skippa de uppenbara problemen med varför en produkt som säljs i EU är underställd amerikanska exportregler, förstår jag inte heller hur man som individ ska kunna veta vilka personer eller juridiska personer man inte får exportera PS3:an till.

Nu vet jag att användaravtalen ser lika illa ut för alla produkter, men det är inga andra än Sony som skickar ut ett mail till mig för att påminna om ändrade villkor. Och kokar man upp en soppa så får man vara beredd på att äta upp den.