Snyggare blockquote

Jag har oftast märkt att temaskapare brukar vara lata när det gäller blockquote-funktionen. Det här temat saknade till exempel helt formateringskod i stilmallen för blockquotes. Jag har sett teman där funktionen varit väldigt begränsad och så har jag även sett väldigt avancerade och snygga blockquotes.

Grejen är att en utmärkande blockquote inte alls behöver vara så svår att få till.

I min stilmall (style.css) har jag till exempel slängt in följande rader:

blockquote {
background-color: #DDF0FF;
padding: 2px;
padding-left: 2em;
margin: 1em 0px;
border: 1px solid #505163;
width: auto;
clear: both;
overflow: hidden;
}

Som ni ser är det inte så krångligt att anpassa koden till den egna bloggen. Vill man inte ha någon ram runt sin blockquote så sätter man bara border till 0px. Vill man ha en annan bakgrundsfärg (eller ingen alls) så ändrar man background-color. Och så vidare. Möjligheterna är obegränsade.

Och från att haft en tråkig blockquote med endast indragen text kan man plötsligt skapa lite funkigare citat.

"Som den här till exempel."

Ett tips när man fastnar för en extra snygg blockquote-funktion är att helt enkelt sno koden. Lyssna inte på de som säger att det är omoraliskt eller olagligt. Det var så de flesta kom att lära sig skriva HTML. Man kollade in andras kod, klistrade in den i sin hemsida, för att sedan anpassa den. Det handlar helt enkelt om learning by doing.

Hur du då gör för att sno en stilmallskod? Tja, gå in på din favoritsida och välj att visa källkoden. Oftast räcker det med ett högerklick för att du ska få möjligheten. Leta sen upp stylesheet-avsnittet i koden - den brukar ligga rätt högt upp i källkoden - och notera vilken sökväg css-filen har.

Hos ICA.se ser jag till exempel följande sökväg: lib_css/ettan_test/start.css
Vad jag gör då är att gå till http://www.ica.se för att sedan inkludera sökvägen ovan i webbadressen. Resultatet blir http://www.ica.se/lib_css/ettan_test/start.css. Och vips kan jag se stilmallen för ICA.se för att låta mig inspireras.

Prova gärna själv. Ta bara backup på dina filer innan du pillar i dem för att ta det säkra före det osäkra, och sedan kan du leka så mycket som du vill.