Snusk-Gizmondo

Hos Gamespress läser jag följande pressmeddelande:

"Sticky Balls, Ball Busers and Pocket Ping Pong 2005 announced for Gizmondo."

Är det bara min snuskiga fantasi som får sig ett gott skratt över titlarna?