Reset-reklam

Vafalls? Reklam för Reset hos en Super PLAY-skribent?

Why can't we be friends? Ungefär.

Dessutom återfann jag en väldigt rolig reklamfilm, skapad av en läsare som kallar sig Armadillo. Den kan ni se nedan: