Rapport friades

Granskningsnämnden9:e januari 2007 visades ett inslag i Rapport hos SVT1 om nästa generations dvd-spelare. Inslaget behandlade uteslutet Sonys bluray-format trots att det det fanns ett konkurrerande format, nämligen hd-dvd. Jag passade då på att reagera och anmälde inslaget till Granskningsnämnden för radio och tv.

Idag kom ett beslut[1] från Granskningsnämnden där inslaget friades. Granskningsnämnden anser nämligen att det inte innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Vi var tydligen tre stycken som hade reagerat tillräckligt mycket för att skicka in en anmälan. Granskningsnämndens hade följande syn på saken:

Det korta nyhetsinslaget handlade om ett förestående teknikskifte för lagring och uppspelning av filmer och spel och vad det skulle innebära för konsumenterna. Granskningsnämnden anser att det visserligen uppkom ett visst gynnande av Blu-ray genom inslaget men att gynnandet inte gick utöver vad som var motiverat av ett informationsintresse.

Intressant att Granskningsnämnden pekar på ett visst gynnande men väljer att fria ändå.

  1. SB186/07 []