Nima Daryamadj tells it like it is

Aftonbladets krönikörer har verkligen förmåga att bita till ibland. Jag läser Nima Daryamadjs "jag är så trött på religiösa hänsyn" med stor njutning.

Det finns många som uttryckt samma tankegångar i bloggosfären, tyvärr når inte dessa samma läsarkrets som Aftonbladet. Att Daryamadjs tankegångar får utrymme i en mainstreampublikation är därför bara positivt.