Microsoft är ganska skickliga ändå

Ibland får man en snilleblixt. Vi hade fått en lagtext i .docx-format och var tvungna att omformatera till html. Det är inte världens roligaste grej att hålla med på. Så varför inte använda sig av Word 2007:s inbyggda funktion och spara dokumentet som en webbsida?

Efter att ha sett en header på nära tusen rader kod kom vi på anledningen till att vi hade ombetts formatera om texten manuellt.

Microsoft är ju inte så pjåkiga ändå som lyckas få in tusen rader kod bara i headern. Sånt kräver skicklighet, det måste ni hålla med om.