Medborgarskap och språkkrav

För att kunna ansöka om ett svenskt medborgarskap idag måste vissa krav uppfyllas. Dags att citera Migrationsverkets informationssida.

  • Du måste kunna styrka din identitet.
  • Du måste ha fyllt 18 år.
  • Du ska ha permanent uppehållstillstånd eller – om du är EES-medborgare – permanent uppehållsrätt i Sverige. Kravet på permanent uppehållstillstånd/uppehållsrätt gäller inte för medborgare i de nordiska länderna. För medborgare i andra länder inom EES likställs ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst fem år med permanent uppehållrätt.
  • Du ska ha varit bosatt i Sverige i fem år eller fyra år om du är statslös eller flykting. (För att betraktas som flykting måste du ha beviljats flyktingförklaring och/eller resedokument. Det räcker inte med att du valts ut inom ramen för flyktingkvoten.) Om du är dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare räcker det med två år.
  • Du måste ha skött dig bra i Sverige.

Tillåt mig att ta mig en del friheter och förutfatta att Folkpartiets språkkrav inte gäller de nordiska länderna. Det här innebär att man inte kan söka svenskt medborgarskap förrän efter fem år med permanent uppehållstillstånd (fyra om du är statslös). Normalt tar det ett par år att få permanent uppehållstillstånd i Sverige, men jag är schysst nog att bortse från detta för att sammanfatta det hela med en mening. För att du ska bli svensk medborgare krävs det att du haft ett permanent uppehållstillstånd i fem år och skött dig bra.

Nu, över till Folkpartiets språkkrav, det som säger att man inte kan bli svensk medborgare om man inte kan språket. Alltså, vi har en person som varit i landet i minst fem år. Har man inte hunnit lära sig svenska under den tiden är någonting väldigt, väldigt fel i systemet. Eller så är man min mormor på 78 år och ska jag vara ärlig så känns det inte så aktuellt att dra henne till en Svenska för invandrare-kurs.

Det här får mig att dra slutsatsen att Folkpartiet endast är ute efter ett par billiga, populistiska, poäng med sitt språkkrav. Det hela är så löjligt att även Folkpartiets borgliga vänner väljer att skippa kravet i det gemensamma manifestet eftersom det till slut bara skulle bli pinsamt.

Inlägget pingar till Intressant.