JK vill inte ha med Henrik Alexandersson att göra

Dagens stora nyhet är onekligen att FRA anmält Henrik Alexandersson till justitiekanslern för yttrandefrihetsbrott (ironi?), Henrik skriver själv om detta utförligt i ett antal inlägg i den personliga bloggen.

Tycker att en viktig detalj har halkat mellan stolarna. Sveriges Radio skriver om saken. Enligt Radio och tv-verket är Henrik Alexanderssons blogg nämligen inte grundlagsskyddad, och som sådan har JK inget med den att göra.

Nu råder förvirring hos JK om varför ärendet har hamnat på deras bord.

Enligt Katarina Berglund-Sigbahn, handläggare i ärendet, kan bara JK ta sig an ärendet om bloggen är grundlagsskyddad eller om anmälan avser den som läckt sekretessbelagd information.

Ifall detta stämmer är det oerhört märkligt - och lite roligt - att FRA inte ens känner till den rätta instansen de borde vända sig till. I egenskap av civilperson kan Henrik Alexandersson endast åtalas av en civil åklagare.

Det kommer att bli högst intressant att följa ärendet. Mina sympatier står självfallet hos Henrik Alexandersson. Vi får bara hoppas att det här inte blir en ny IB-affär...