Jag stöder strejken

Det kändes obehagligt att stiga på tunnelbanetåget idag. Visst har ingen officiell strejkt utlysts, men det kändes ändå som om man åkte med en förbannad svartfot. Inne i tåget var det väldigt trångt och tåget var några minuter försenat, vissa var irriterade men personligen tycker jag att det är rätt av tunnelbaneförarna att protestera.

Connex skall inte få härja hur som helst. Företaget menar att fackbasen Per Johansson inte sparkades eftersom han presenterade facket, utan för att han varit illojal och kritiserat Connex. Problemet är att han gjort det just eftersom han är fackligt aktiv och känt ett ansvar att få allmänheten att veta hur det står till i det företag han arbetade i. Därmed blev faktiskt Per Johansson uppsagd just för hans fackliga arbete. Connex kan säga vad de vill, men det är sanningen.

Därför har de strejkande anställda mitt fulla stöd. Connex som företag skall inte få bete sig som de vill. Trygghet, säkerhet och ansvar måste alltid vara viktigare än pengar.