ISEB/ISTQB Certificate in Software Test

Jag har idag genomfört ett prov för möjligheten att bli certifierad testare enligt ISEB/ISTQB. Alltså Information Systems Examination Board / International Software Testing Qualifications Board för dig som inte visste det.

Det är någonting med IT-certifikat som är väldigt underhållande. Ju krångligare förkortning, desto bättre, jag tror att det är en dold branschstandard.

Provet alltså. Jo, jag vet faktiskt inte riktigt hur det gick. Säkert bra. Men provets utformning gör en osäker. Och det gillar jag inte alls. Upplägget är lite som den gamla körkortsteorin. Det är inte ens kunskaper som alltid testas, rätt ofta smygs det in frågor som mest är designade som ett pusselmoment värdigt gamla Zork.

Vi snackar om dubbla negationer, svar där man ska hitta det som är mest sant eller är mest sannolikt, eller så ser man ordlekar man ska reda ut och annat gott och blandat i samma anda. Det är precis som om det är meningen att vi hoppfulla kandidater ska straffas för att provet är utformat efter ett flervalsalternativform (nu har jag hittat på ett nytt ord, va?). Ett av alternativen är ju faktiskt rätt, och då gäller det att krånga till själva frågeställningen för att göra det lite svårare för oss.

Jag undrar om alla anglofila prov beter sig likadant? Att det inte är kunskaperna i sig som kommer i centrum, utan mer ens förmåga att knäcka provskribenternas hemliga kod.

Det är inte rätt.