IQ: Tolkning av 2D-bilder

iq.jpg

Förklaring: Här är gausskurvan över fördelningen av IQ inom befolkningen. De flesta (över 50% av befolkningen) har en IQ på mellan 90 och 110. Med det sjunkande antalet personer med betydligt lägre IQ sjunker också antalet personer vars IQ ligger högt över genomsnittet. Antalet genier ibland oss överstiger inte några tiondels procent. Genialitet är nämligen precis lika ovanlig som mentalt handikapp. Inom varje befolkning finns det dock genier som lämnar betydande spår efter sig. Det internationella sällskapet MENSA sätter gränsen för genialitet på IQ-värde 130 enligt standardiserat IQ-test. Ungefär två till tre procent av befolkningen uppnår detta resultat.

Taget ur http://se.iq-test.eu. Efter ett tips från Märta Myrstener.

I mönstringens kompletta IQ-test fick jag en sexa eller en sjua.

Vill man vara seriös så ska en handfull tester till genomföras hos EU:s IQ-testportal.