Ingrid Olsson kick ass, take names

Sylvester Stallone - Demolition Man

- You shit-brained, fuck-faced, ball breaking, duck fucking pain in the ass.

Ingrid Olsson - Centerpartiet

- John Spartan, you are fined five credits for repeated violations of the verbal morality statute.

Tack till Demolition Man och Aftonbladet för inspirationen. Hollywood hade visst rätt än en gång.