Hur ser den politiska skalan ut?

Det är dags att rita om den politiska skalan. Bokstavligt talat.

Vi känner igen den typiska bilden:

Felaktig politisk skala

De två ytligheterna vänster och höger och där i mellan alla politiska partier. Vi har sett denna bild i våra studier, i media och i vardagssituationer. Den är direkt felaktig.

En mer korrekt politisk skala ska se ut som sådant:

Rätt politisk skala

Tillåt mig visa varför min bild av den politiska skalan är mer korrekt än den generellt antagna.

Rätt politisk skala

Här ser vi att extremvänstern ligger väldigt nära extremhögern. Sedan får övriga partier placera sig var de tycker är lämpligast.

Tack. Jag skriver inga autografer.

Ett annat exempel på min politiska genialitet hittar man i följande inlägg:
"Vad är politik?"