Hälsoklubben friades

Marknadsetiska Rådet väljer att fria Hälsoklubben. Jag har ihop med två andra tidigare reagerat på deras reklam för bantningsmedlet OneWeek och vi anmälde, oberoende av varandra, reklamen till Marknadsetiska Rådet.

Här följde en konstig cirkus där beslut egentligen borde ha kommit i början av september, men som infallit först nu i slutet av oktober. Och Hälsoklubben frias som sagt. Med en motivering som inte gör mig nöjd:

"MER ansåg att kvinnan på bilden efter behandlingen visserligen torde uppfattas som mager men höll inte med om att hon allmänt skulle uppfattas som anorektisk. Reklamen ansågs därför inte idealisera kvinnans magerhet så att det kunde befaras uppmuntra eller leda till sådant riskbeteende som kan leda till anorexi. Rådet påpekade att man inte haft möjlighet att bedöma riktigheten i påståendena om preparatets effekt vid viktnedgång då dessa påståenden inte anmälts."

Hon var alltså mager, men inte anorektisk, enligt MER:s subjektiva bedömning. Och sen påpekar MER att man inte har uträtt riktigheten i påståendena om preparatets effekt, eftersom att dessa inte anmälts? Men, just det här med att man kunde gå ner "9 kg på 28 dagar" var ju en av sakerna jag anmälde.

Som sagt förstår jag inte hur Marknadsetiska Rådet tänkt här. Men ett friande blev det i alla fall.

Läs mer om bakgrunden till min anmälan i inläggen:
Sinnesbilden av hälsa och Hälsoklubbens damage control.