FRA: Jag kan vara en säkerhetsrisk

Ingen har väl missat att Ingvar Åkesson varit ute på ännu en propagandaturné, och som vanligt har han upprepat, ekat och manglat samma ord som alltid. Det är ju definitivt en utmärkt taktik som kommer att övertyga oss skeptiker...

Nu hade åtminstone jag tänkt variera mig en aning. Och jag baserar inlägget på ett av Ingvar Åkessons svar i DN-chatten:

Nej, det finns inget vettigt skäl för FRA att ta del av det svenska folkets e-mail, sms, telefonsamtal, fildelningar etc. FRA varken får, kan eller vill göra detta. Enbart sådan trafik som av tekniska system identifierats som kopplat till utländska hotande förhållanden och som är i linje med lagen och med regeringens inriktning av FRA kan användas som underlag för underrättelseproduktion. I realiteten innebär det med en sannolikhet gränsande till visshet att ingen kommer att ta del av den enskilde svenskens eventuella e-mail, telefonsamtal, sms, fildelningar. Detta såvida man inte är inblandad i utländska hot kopplade till exempelvis terrorism, spridande av massförstörelsevapen, underrättelseverksamhet riktad mot Sverige etc.

Säg att det finns en svenskirakier som ringer eller mailar släkt och vänner i Irak ganska regelbundet. Säg att den här personen har vant sig vid att ställa ungefär samma frågor varje gång han för ett samtal med Irak, med tanke på läget och allt. Han undrar hur folk mår, om de har hälsan i behåll. Han undrar om det varit sprängningar, skottdåd, kidnappningar och andra terroraktiviteter. Han är kanske rätt förbannad på irakiska regeringen, de amerikanska ockupationsstyrkorna, sunni- och shiaextremisterna som förstör landet, de kvarvarande spåren av Saddam och hans anhängare och så vidare. Släktingen kanske till och med börjar prata om att han vill ut från landet till varje pris och han diskturerar hur detta kan gå till med den här svenskirakiska personen som ringt hem. Och värst av allt, de här samtalen sker uteslutande på arabiska!

Här kan jag då fråga mig, fick FRA nyss ett vettigt skäl att börja avslyssna en svensk medborgare?

Säg nu att kanske fem, tio, hundra, tusen, tio tusen eller hundra tusen andra svenska medborgare har för vana att, tja, ringa familjen eller släkten i utlandet.

Har FRA numera ett vettigt skäl att börja avlyssna allihop?