Folkmord

Många gånger när jag talar om hemskheterna i Irak så nickar folk på ett sätt som om de inte riktigt tror på mig, som om jag överdriver just på grund av mitt hat mot Saddam och hans Baath-parti. Nu har dock Saddams halvbror Sabbawi Ibrahim al-Hassan al-Tikriti, enligt den statliga tv-kanalen Al Iraqia, erkänt en del av sina brott. Bland annat att han personligen avrättat fyra före detta irakiska utrikesministrar[1] och 607 kuwaitiska krigsfångar. Nu pratar vi alltså om en enda person som enligt erkännandet själv avrättat utrikesminstrarna, men där det är osäkert om han beordrat morden på de kuwaitiska krigsfångarna eller om han, även här, personligen sett till att utföra dåden.

En enda person med minst 611 människoliv på sitt samvete - en person som dessutom är en obetydlig bricka i det stora Baath-spelet. Förstår ni mitt hat nu?

  1. Baathpartister de också till råga på allt []