EU:s bekämpning av terrorismen

Bodström

Varför låter vi terroristerna vinna?
Varför drar vi ner på våra friheter frivilligt?
Varför skär vi ner våra rättigheter utan någon omtanke?
Varför ger vi upp allt det som våra förfäder, med sina liv som insats, kämpade för?