Et tu, inbox?

Jag och min inbox har relationsproblem. Förvisso dimpar ett och ett annat läsbart mail in, men för det mesta har min mailbox blivit inkörsporten till helvetet. I talande stund försöker inboxen krossa mitt självförtroende.

Jag menar... kom igen! Det här är förvisso spam, men kan man inte ha någon intelligens bakom utskicken ändå? Faktum är att om man skickar mig något jag faktiskt skulle kunna tänka mig köpa så ökar ju chansen att jag ska klicka på ett av de här mailen exceptionellt.

Som det är nu funderar jag mest på att göra slut med min inbox. Mail är ändå bara en fluga.