Efterlyser ett svenskt bloggosfärplugin

För att koppla till den sociala webben har jag ett plugin som heter "Share This" installerat. Jag har översatt pluginet till svenska och kallat det "rekommendera" för att få det att passa in i bloggen.

Innehållet i "Share This" stör dock mig. Jag ber nämligen läsarna att dela med sig av innehållet i den här bloggen till i huvudsak engelska läsare, sådana som inte har någon anledning som helst att intressera sig för det jag skriver, sådana som inte ens förstår vad som står skrivet här.

Jag har försökt att anpassa innehållet i "Share This" till den svenska bloggosfären. Försökt med att lägga in Sovrat, Färskpressad, Digga, Hajpa, Hypa och så vidare. Det har inte fungerat. Helt enkelt eftersom jag saknar referenserna och kunskapen att göra det.

Det jag efterlyser är ett social web-plugin för den svenska bloggosfären. Någonting som kanske tar avstamp i "Share This"-koden. Någonting jag och många andra kan använda med gott samvete i vetenskapen att våra läsare faktiskt kan utnyttja de möjligheter som erbjuds.

Är det någon som känner till ett sådant projekt? Finns det redan eller har det påbörjats? Alla tips är välkomna.

[tillägg] Kommentatorfältet har i skrivande stund fått ett antal tips om svenska bloggosfärplugins. Missa inte!