Distributören friad, åtalet ogillas

Snabba ryck var det här. Helsingborgs tingsrätt anser inte att fallet Postal 2 rör sig om olaga våldsskildring och väljer därför att fria distributören Johan Berntsson på alla punkter.

Åtalat ogillas och domen kan inte överklagas.

I ett tidigare inlägg har jag skrivit mer ingående om åtalet.