Demokraterna tar över

Idag blir det liv i den amerikanska kongressen, det är nämligen dags för demokraterna att ta över majoriteten i båda representanthuset och senaten. Många tror på förändringar inom den amerikanska politiska agendan - själv är jag inte lika säker - av olika anledningar.

Bushs inrikes- och utrikespolitiska röra kommer nu att hamna på demokraternas rygg. Där de tidigare hade lätt för att uttala sig utan att kunna agera måste de nu leva med den verklighet som Bush-regeringen skapat. Republikanernas sociala reformer har drabbat USA:s befolkning hårt, att återställa balansen skulle kräva skattehöjningar och det om något är väldigt impopulärt inom alla väljargrupper. Vidare ligger den amerikanska ekonomin i spillror med enorma underskott och ännu större lån. USA idag är beroende av sådana stater som Kina och Saudiarabien, att bryta det beroendet lär inte bli det lättaste. Att USA misslyckats med sin utrikespolitik är ett faktum, man har grävt sig in i en grop och glömt att fästa ett rep vid toppen. Allt detta måste demokraterna ta hänsyn till - och mycket mer - den nya kongressen är lika bakbunden som dess föregångare.

Vilket för oss vidare till lobbyisterna. Demokraterna har måhända tagit över kongressen, men sen när har amerikansk politik handlat om politiker? De som ställer och styr är lobbyistgrupperna och dessa är fortfarande de samma som lobbade igår som de gör idag. Under styret Bush har de här grupperna haft en period av enorma framgångar, det är ingenting de tänker ge upp bara för att majoritetsledaren nu heter Nancy Pelosi.

Demokraterna och republikanerna är olika sidor av samma mynt. Partierna har försökt distansera sig från varandra otaliga gånger men har egentligen alltid enats om de stora frågorna. Där partierna skiljer sig åt handlar det om ämnen så små att de inte påverkar omvärlden vare sig i ena riktningen eller den andra.

Demokraterna tar över, men den som förväntar sig en frisk fläkt har en hel del besvikelser att se fram emot. När tv-kamerorna väl slås på kommer "God bless America" alltid att höras från talarens läppar, vare sig denna är republikan eller demokrat.