Daft Punk vs. Strong Bad - Random Access Fhqwhgads

Det här är fantastiskt.