Bra(via) reklam

Reklam brukar överlag vara ett hatämne för mig. Speciellt när diverse kommersiella kanaler vägrar inse att det mer stjälper än hjälper när man avbryter ett program för att visa reklam. Jag vet inte hur det är med er, men jag blir direkt negativt inställd på produkterna som avbryter mitt favoritprogram.

Nu har jag hittat ett undantag, Sonys nya reklamfilm för LCD-skärmen Bravia.

Vackert.