Age of Conan: Buggarna

Jag har tidigare varit väldigt positiv gentemot Age of Conan, och med all rätt. Spelet är roligt att spela, det råder inte någon brist på problem förvisso, men det är så lätt att ha överseende för detta när man har kul.

Efter nära nog ett månadslångt avbrott i spelandet och sedan en retur till Hyboria hade jag tankarna på ännu ett beundrande inlägg. Spelet var så väldigt lätt att återkomma in i, någonting som inte var helt självklart i fallet World of Warcraft, här var dock upplevelsen så smidig att det aldrig kändes som att man var borta. Det här var vad jag egentligen hade tänkt skriva om - om det inte vore för de allvarliga systembuggarna.

Jag står faktiskt ut med quests och fiender som försvinner, eller som kanske aldrig dyker upp. Jag står ut med balanseringsproblem, spelteknik som inte fungerar, clippingproblem, itemproblem och karaktärsproblem. Jag står ut med det mesta. Dock inte systemproblem.

Age of Conan är i nuvarande form ett spel som kraschar, har problem med korrupta filer, läcker minne som ett såll och har rätt ofta problem med att hämta hem de obligatoriska patcharna. Sådant är nära nog oacceptabelt.

Varför? Jo, för att nu pratar vi om problem som muckar direkt med datorn. Minnesläckor äter upp minnet och får program att sluta fungera. Krascher stör operativsystemet och återställningsfunktionen måste sättas igång. Ett tredjepartsprogram ska inte mucka med en dator, det är en gyllene regel. Och att problemen ändå finns tyder på ett av två ting hos Funcom. Antingen är testningen och kvalitetssäkringen undermålig, eller så är den inte stark nog att hävda sig mot de andra intressegrupperna i företaget vilket gör att felrapporterna alltid får en lägre prioteringsgrad än vad de borde ha. Båda problemen är allvarliga och ska adresseras innan kunden tappar förtroendet helt för utvecklingshuset.

Systembuggar är i min värld ett stort nej nej. Jag är rätt säker på att de borde vara det även i Funcoms värld.