Abu Ayyub al-Masri kolar vippen

Flera medier rapporterar att al-Qaida-ledaren i Irak Abu Ayyub al-Masri har dödats i interna strider. Detta är glädjande ur flera synpunkter.

För det första hade vi här en terrorist som urskiljningslöst mördade alla som kom i hans väg. Det här var en person som kunde stoppa folk på gatorna och fråga om de var sunnier eller shiiter. Svarade man fel, det vill säga att man var en shiiter, så var man torterad och död inom minuter. Att en sådan person dött är enbart positivt.

Viktigast av allt är dock att det var interna strider som gjorde slut på det här monstret. Det visar på att de radikala och fascistiska sunnimotståndarna har blivit försvagade och splittrade. Anledningarna till detta är säkert många. Ett av dem är att deras stora ledare Saddam är död, ett annat är att de irakiska säkerhetsstyrkorna åtminstone stört ordningen i lägret. Troligt är även att det nu utbrutit en konflikt mellan al-Qaida och de kvarvaranda baath-grupperingarna. Målet för al-Qaida är död och förintelse, de vill bara mörda så många människor som möjligt i terrorns namn. Målet som baathpartiserna har är dock makt, de vill återvända som landets ledare tillbaka till den diktatur som Saddam skapade. Här uppstår naturligtvis en konflikt.

Det den vanliga irakiern på gatan hoppas på är vilda interna stridigheter som försvagar båda grupper. Dessa ligger nämligen bakom majoriteten av mord som drabbat Irak sedan amerikanernas intåg i landet. Ett Irak utan baathpartister och al-Qaida är ett mer hoppfullt Irak.