29 bokstäver

w.jpgGrattis Sverige, vi har fått en ny bokstav!

I årets upplaga av Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) har man nämligen börjat särskilja mellan V och W. Vilket är på tiden om man frågar de flesta.

En av de trassligheter jag stötte på när jag skulle lära mig svenska var just det faktum att man likställde de två vitt skilda bokstäverna. Jag hade det engelska alfabetet som referens och att man inte skilde mellan "vi" och "double u" var väldigt konstigt.

Men nu har alltså ord som webb, walkie-talkie och twist berikat det svenska språket och vi har fått 29 bokstäver istället för det gamla 28.

Det tål att firas med ett härligt "Weeeeeeeeeeee!"

DN vet mer.